Perintei­kästä
ja puhdasta
rakenta­mista

Materiaalina puu tarjoaa kirvesmiehelle ja hirsi­rakentajalle lähes rajattomat mahdollisuudet. Puu mahdollistaa ratkaisuja, jotka ovat kiinni lähes yksinomaan puun työstäjän tiedoista ja taidoista. Monesti perinteikäs rakennus­taito käsittää korvaamatonta tieto­taitoa erityisesti puun työstämisen tapoihin liittyen.

Korjaus­rakentaminen

Suomessa on runsaasti vanhoja hirsi­rakennuksia, joista jokaisella on oma tarinansa. Sen vuoksi niitä halutaan myös kunnostaa ja antaa rakennuksille tällä tavalla lisää käyttöikää. Kun hirsi­rakennuksen kunnostamista suunnitellaan, on hyvä pitää mielessä kaksi asiaa:

1. jokainen rakennus tulee jossakin vaiheessa elin­kaarensa päähän, jonka jälkeen kunnostaminen ei ole enää mahdollista tai kannattavaa.

2. Korjauksen kannattavuuden selvittämiseksi on välttämätöntä tehdä alku­kartoitus, jotta korjaus­töiden laajuus sekä hinta on tiedossa ennen korjaus­päätöksen tekemistä.

Alkukartoituksen myötä selviävään korjaus­tarpeen laajuuteen ja korjauksen kannattavuuteen on muutamia nyrkki­sääntöjä. Jos lahovaurioita löytyy 20-30 prosentissa rakennuksen hirsistä, ollaan korjaamisen taloudellisen kannattavuuden rajalla. Esimerkiksi pienen aitta­rakennusten korjaaminen ei ole yleisesti ottaen kannattavaa, jos korjaus­kustannus on puolet uuden aitan hinnasta. Suurissa rakennuksissa, joissa hirttä on yli 500 metriä, korjaamista arvioidaan hieman eri lähtö­kohdista: rakennuksilla on olemassa erilaista arvoa ja sen vuoksi niiden korjaaminen houkuttelee pieniä rakennuksia enemmän. Oman lukunsa muodostavat historiallisesti tärkeät kohteet, kuten pappilat, sillä ne korjataan yleensä aina kustannuksista riippumatta.

Alku­kartoituksen tekeminen

Hirret tutkiaan ottamalla pora­näytteitä ja tutkimalla porattuja lastuja. Jos jo poratessa pölähtää pöly, silloin tietää, että hirressä on laho­sieni, joka on jo tuhonnut puuta. Laho­vaurioiden korjaamisen tarkkuus riippuu rakennuksen käyttö­tarkoituksesta: jos kunnostettava kohde on asuin­rakennus, kaikki laho­vauriot on välttämätöntä korjata tarkasti, kun taas esimerkiksi vanhan auto­tallin korjaamisen tarkkuudessa voi tarvittaessa soveltaa.

Tyypilliset vanhojen, lämpimien hirsi­rakennusten laho­paikat ovat väli­pohjassa ja uunin päällä. Tämä johtuu siitä, että kun lämpö nousee eristeiden läpi kylmään tilaan. Lämpö­tila­ero on niin suuri talvella, että kaste­piste tulee eristeeseen ja se kastuu lähes väistämättä. Aikaisemmin eriste­aineena on käytetty lähinnä sammalta ja sahan­purua, joista jälkimmäinen on hyvä edelleen, jos se on pölystä vapaata ja sitä on tarpeeksi. Nykyisistä eriste­materiaaleista puu­kuitu on hyvä, mutta lasi­villat eivät kuulu hirsi­rakennuksiin.

Alkukartoitukseen on tärkeää ottaa mukaan palo­viranomainen, nuohoaja ja muurari, joiden tehtävänä on tarkistaa hormiston kunto. Vanhoissa rakennuksissa on myös vaaka­hormeja, joilla kamarien hormit on tuotu pää­hormiin, ja ne ovat saattaneet murtua rakennuksen liikkuessa. Hormiston kunto ja toiminta­tapa on tarkistettava aina, kun remontoidaan laajasti.

Kylmissä hirsi­rakennuksissa laho­vaurioita ei ole yläpohjassa, mutta seinä­hirret yleensä alkavat pehmetä. Kirkas, tervan­tuoksuinen lastu on terveen hirren merkki. Etelä­seinät ovat herkimmin lahoamassa. Kun laho alkaa, se etenee lähes väistämättä. Alkavan lahon etenemisen voi estää oikeilla kemikaaleilla, jos vaurio ei ole edennyt liian pitkälle.

Kengitykset

Hirsi­seinän alimpien hirsien vaihtaminen eli kengitys on hirsi­rakennuksen yleisin ja perinteisin korjaus­työ. Kengityksessä rakennuksen osa tai koko rakennus tunkataan ylös, ja vaurioituneet hirret korvataan uusilla tai hyvä­kuntoisilla vanhoilla hirsillä.

Tyypillisesti kengityksen yhteydessä vaihdetaan 2-3 hirsi­kertaa. Joskus jopa 6-7, jos vauriot ovat päässeet kehittymään pitkälle.

Kattotyöt

Puu sopii myös katto­materiaaliksi ja on parhaimmillaan erittäin pitkä­ikäinen. Paanu­katto on työläs tehtävä, mutta se kestää parhaimmillaan satoja vuosia. Päre­katto on helpompi ja edullisempi tehdä, mutta sen käyttö­ikä on noin 20 vuotta.

Suomalaisista puu­lajeista pitkä­ikäisin paanu­katto tehdään lehti­kuusesta ja tarkemmin lehti­kuusen sydän­puusta. Vaalea pinta­lehti­kuusi ei ole kestävä katto­materiaali, eikä sitä tule sen vuoksi käyttää. Katto­paanuja tehdään myös männyn sydän­puusta, mutta mänty­paanut on huollettava säännöllisesti tervaamalla. Sydän­lehti­kuusella on hyvä luontainen lahon­kesto, eikä sitä tarvitse tervata männyn tavoin. Kolmas hyvä paanu­puu on haapa. Haapa­paanu tehdään lohkomalla, tehdään kiilaan ja tervataan säännöllisesti. Paanun kirveellä vestäminen on tärkeää, että pinnan solukko menee kiinni.

Paanu valmistetaan sahaamalla esimerkiksi 12 milli­metriä paksuja lautoja, joista tehdään tietyn­mittaista paanua. Paanut lovetaan ja muotoillaan yksi kerrallaan, mikä tekee materiaalin valmistamisesta iso­töistä. Paanu pyrkii “hammastamaan” asentaessa, mutta se ongelma saadaan poistettua oikean muotoisella ja mallisella kiinnitys­rimalla.

Uudis­rakentaminen

Täyspuinen hirsi on iki­aikaisuudestaan huolimatta edelleen erinomainen, ekologinen ja aikaa kestävä rakennus­materiaali. Huolellisella suunnittelulla, oikeilla työskentely­menetelmillä sekä rakenteellisilla ratkaisuilla puu­runkoinen talo on pitkä­ikäinen, viihtyisä ja terveellinen asua. Hirsi­talon hiili­jalan­jälki on pieni, joten rakennus on ekologinen ja ympäristö­ystävällinen.

Oletko jo tutustunut Pölökyn­veistäjän myytäviin tuotteisiin? Voit tilata varastossa olevia tuotteita tai tilata toiveidesi mukaisen veistoksen yhteydenotto­lomakkeen kautta.