Pölökyn­veistäjä
Hannu Kyllönen

Perinteitä kunnioittava taito työstää puuta vaatii lukemattomia työ­tunteja, innostumista sekä väsymätöntä uuden opettelua kykyä soveltaa vanhoja taitoja uusiin tarpeisiin.

Metsurista moottori­saha­veistäjäksi

Hannu Kyllösen historia Pölökyn­veistäjänä vie aina hänen lapsuus­vuosiinsa saakka, sillä hän on ollut asti erittäin kiinnostunut puusta käsin veistämällä tehdyistä esineistä. Kyllönen on harrastanut moottori­sahalla veistämistä vuodesta 1980 ja on yksi ensimmäisistä ja toistuvasti palkituista saha­mestareista: tuloksina kilpailuihin osallistumisesta on tullut kahdeksan suomen­mestaruutta. Mestaruuksista viisi on pää­sarjasta ja kolme pika­sahauksesta.

Hannu teki moottori­sahan kanssa töitä pitkän ajan metsurina, mikä loi pohjan menestyksekkäälle veistäjän uralle. Myös lukuisat näytös­sahaukset erilaisissa yleisö­tilaisuuksissa ovat omalta osaltaan luoneet pohjaa moottori­saha­veistäjän taidoille. Erilaiset hirsi­veistämiseen liittyvät tehtävätkin ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi.
Moottori­saha­veistäjä Kyllösen työt ovat levinneet Kuhmossa vierailleiden turistien mukana aina Australiaan saakka. Veisto­näytöksiä Kyllönen on antanut Keski-Eurooppaa myöten.

“Jos osaat piirtää paperille kolme­ulotteisen eläimen, voit oppia veistämään moottori­sahalla.”
    – Hannu Kyllönen